لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
1دانشکده علوم پزشکی آبادانhttp://abadanums.ac.ir/
64دانشکده علوم پزشکی اسدآبادمشاهده
55دانشکده علوم پزشکی اسفراینhttp://esfrums.ac.ir
62دانشکده علوم پزشکی بهبهانمشاهده
2دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریهhttp://www.thums.ac.ir/
53دانشکده علوم پزشکی خمینhttps://khomeinums.ac.ir/
4دانشکده علوم پزشکی دزفولhttp://www.dums.ac.ir
59دانشکده علوم پزشکی سرابhttp://www.sarabums.ac.ir
60دانشکده علوم پزشکی لارستانhttps://www.larums.ac.ir
5دانشکده علوم پزشکی نیشابورhttp://www.nums.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۴ مورد.