لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
14دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهhttp://www.bmsu.ac.ir/
15دانشگاه علوم پزشکی بوشهرhttp://www.bpums.ac.ir
16دانشگاه علوم پزشکی بیرجندhttp://www.bums.ac.ir
4دانشکده علوم پزشکی دزفولhttp://www.dums.ac.ir
34دانشگاه علوم پزشکی فساhttp://www.fums.ac.ir
43دانشگاه علوم پزشکی گنابادhttp://www.gmu.ac.ir
42دانشگاه علوم پزشکی گلستانhttp://www.goums.ac.ir/
44دانشگاه علوم پزشکی گیلانhttp://www.gums.ac.ir/
48دانشگاه علوم پزشکی هرمزگانhttp://www.hums.ac.ir
11دانشگاه علوم پزشکی ایرانhttp://www.iums.ac.ir/
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴ مورد.