فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیل ساختمان سه طبقه مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه ضمیمه شماره یک شبکه بهداشت و درمان شازند شبکه بهداشت و درمان شازند (۱۹-۱۴۰۱)

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | ۰۷:۴۲ کد : ۲۷۱۵۰ مناقصات
تعداد بازدید:۱۲۶۷۶

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیل ساختمان سه طبقه مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه ضمیمه شماره یک شبکه بهداشت و درمان شازند شبکه بهداشت و درمان شازند در سال 1401 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه 5ابنیه و 5 تاسیسات و گواهی صلاحیت ایمنی ) از مبادی زیربط واگذار  نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 25/03/ 1401می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت روز سه شنبه مورخ  31/03/1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز  شنبه  مورخ  11/04/1401
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت 10 صبح  روز  یکشنبه مورخ  12/04/1401
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : . 5.697.952.251 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 


( ۱ )

نظر شما :