فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان امیرالمومنین ) ع ( اراک ) ۲۵ -۱۴۰۲

۱۱ تیر ۱۴۰۲ | ۱۱:۱۸ کد : ۳۵۴۹۴ مناقصات
تعداد بازدید:۶۶۶۱

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مزایده مناقصه نظافت بیمارستان بیمارستان امیرالمومنین اراک


نظر شما :