فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم هوای مدیکال مرکزی مرکز تخصصی زنان - دانشگاه علوم پزشکی اراک ۱۴۰۲-۳۲

۲۷ تیر ۱۴۰۲ | ۱۲:۴۴ کد : ۳۵۹۸۸ مناقصات
تعداد بازدید:۴۳۵۳

لینک دانلود فایل

نظر شما :