فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه سونوگرافی رنگی پیشرفته مرکز تخصصی زنان دانشگاه علوم پزشکی اراک( ۵۶ ۱۴۰۲ )

۰۷ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۶:۰۲ کد : ۳۷۰۹۰ مناقصات
تعداد بازدید:۳۸۴۱

کلید واژه ها: مزایده مناقصه سونوگرافی


نظر شما :