فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و نصب و پیکربندی تجهیزات اکتیو (سوئیچینگ) بیمارستان ۴۸۰ تختخوابی ولی عصر (عج) اراک (۱۴۰۲-۷۳)

۲۸ آذر ۱۴۰۲ | ۰۷:۵۴ کد : ۴۰۲۹۹ مناقصات
تعداد بازدید:۲۴۰۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک قصد دارد مناقصه دو مرحله ای خرید و نصب و پیکربندی تجهیزات اکتیو( سوئیچینگ) بیمارستان 480 تختخوابی ولی عصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 27/09/1402 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  یکشنبه  تاریخ 03/10/1402 
مهلت ارائه اسناد و مدارک ارزیابی کیفی و مناقصه و پیشنهادات قیمت : روز  یکشنبه تاریخ 17/10/1402
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت 10  صبح  روز  دوشنبه  تاریخ  18/10/1402 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  21.700.000.000ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها  با معرفی نامه معتبر حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک. 
تلفن : امور حقوقی و قراردادها 08633125223- اداره فناوری اطلاعات 08633130941
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456

کلید واژه ها: مزایده مناقصه تجهیزات اکتیو سوئیچینگ بیمارستان ولیعصر (عج)


نظر شما :