فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات گروه پرستاری، کمک پرستاری، فوریتها و بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک (۸۵-۱۴۰۲)

۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۸:۲۱ کد : ۴۱۷۲۲ مناقصات
تعداد بازدید:۲۴۶۳

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: فراخوان مناقصه مناقصه عمومی تامین نیرو تامین خدمات گروه پرستاری کمک پرستاری فوریت های پزشکی علوم پزشکی اراک


نظر شما :