اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حمل و نقل مرکز بهداشت استان مرکزی (۳۱-۹۸ )

۲۱ مهر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۷ کد : ۶۱۴۶ مناقصات
تعداد بازدید:۲۹۹۵۲

پیرو آگهی مناقصه یک مرحله ای واگذاری حمل و نقل مرکز بهداشت استان مرکزی ؛مندرج در صفحه  4 روزنامه مناقصه مزایده به تاریخ  دوشنبه 15 مهر ماه  1398 شماره 2808 به اطلاع میرساند  : سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد نظر مناقصه گذار  به مبلغ 498.116.480 ریال افزایش می یابد آگهی مناقصه فوق به شرح این آگهی اصلاح می گردد .  

کلید واژه ها: مزایده مناقصه حمل و نقل مرکز بهداشت استان مرکزی


( ۱ )