سازمان های دولتی استان

ردیفنام سازمانآدرس وبسایت
11اداره استاندارد و تحقیقات صنعتیمشاهده
12اداره کل جهادکشاورزیمشاهده
13اداره کل ثبت احوالمشاهده
14اداره کل دامپزشکیمشاهده
15اداره کل پزشکی قانونیمشاهده
16اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)مشاهده
17اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداریمشاهده
18اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارسمشاهده
19اداره کل حفاظت محیط زیستمشاهده
20کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانمشاهده
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.