سازمان های دولتی استان

ردیفنام سازمانآدرس وبسایت
1دانشگاه اراکمشاهده
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکمشاهده
3دانشگاه صنعتی اراکمشاهده
4دانشگاه پیام نورمشاهده
5دانشکده فنی و حرفه ای امیرکبیرمشاهده
6جهاد دانشگاهی استان مرکزیمشاهده
7دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد استان مرکزیمشاهده
8شرکت توزیع برق استان مرکزیمشاهده
9شرکت آب و فاضلاب استان مرکزیمشاهده
10شرکت گاز استان مرکزیمشاهده
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.