لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
41دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهhttp://www.kums.ac.ir
42دانشگاه علوم پزشکی گلستانhttp://www.goums.ac.ir/
43دانشگاه علوم پزشکی گنابادhttp://www.gmu.ac.ir
44دانشگاه علوم پزشکی گیلانhttp://www.gums.ac.ir/
45دانشگاه علوم پزشکی لرستانhttp://www.lums.ac.ir/
46دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمشاهده
47دانشگاه علوم پزشکی مشهدhttp://www.mums.ac.ir/
48دانشگاه علوم پزشکی هرمزگانhttp://www.hums.ac.ir
49دانشگاه علوم پزشکی همدانhttp://www.umsha.ac.ir
50دانشگاه علوم پزشکی یاسوجhttp://yums.ac.ir
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۶۴ مورد.