لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
51دانشگاه علوم پزشکی یزدhttp://www.ssu.ac.ir/
52دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستیhttp://www.uswr.ac.ir
53دانشکده علوم پزشکی خمینhttps://khomeinums.ac.ir/
54دانشگاه علوم پزشکی شوشترhttp://shoushtarums.ac.ir/
55دانشکده علوم پزشکی اسفراینhttp://esfrums.ac.ir
56دانشگاه علوم پزشکی مراغهhttps://www.mrgums.ac.ir/
58دانشگاه علوم پزشکی بمhttp://www.mubam.ac.ir/
59دانشکده علوم پزشکی سرابhttp://www.sarabums.ac.ir
60دانشکده علوم پزشکی لارستانhttps://www.larums.ac.ir
61دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گنابادمشاهده
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۴ مورد.